Get Adobe Flash player

影片輪播

台東是我家

移民節暨國際移民日活動 

台東多元文化一家親

 

行事曆

Facebook粉絲專頁

統計人數

319802
今日訪客數
昨日訪客數
本月參觀人數
上個月參觀人數
總計
1368
559
14767
13915
319802

您的位置: 100.28.132.102
 • image4
 • image5
 • image2
 • image10
 • image8
 • image14
 • image6
 • image3
 • image18
 • image1
 • image19
 • image17
 • image11
 • image7
 • image12
 • image13
 • image9
 • image15
 • image20
Previous Next

#Nâng cao Kỹ năng Chuyên môn trong Lĩnh vực Công tác Xã hội:

Chương trình đào tạo nghề nghiệp trong lĩnh vực công tác xã hội có thể cung cấp cơ hội cho người nhập cư mới học và nâng cao kỹ năng chuyên môn, bao gồm giao tiếp, tư vấn và độ nhạy với văn hóa. Điều này giúp họ tích hợp tốt hơn vào cộng đồng đa văn hóa, hiểu biết và phản ứng đúng đắn với các nhu cầu văn hóa đa dạng.

#Tham gia và Hòa nhập Cộng đồng:

Tham gia vào chương trình đào tạo nghề nghiệp trong lĩnh vực công tác xã hội giúp cá nhân từ cộng đồng nhập cư mới xây dựng mạng lưới xã hội rộng hơn và củng cố kết nối với những người thuộc các dân tộc đa dạng trong địa phương. Điều này góp phần thúc đẩy sự phát triển cá nhân trong công tác xã hội và nâng cao khả năng tích hợp tài nguyên mạng trong lĩnh vực công tác xã hội.

#Nâng cao Nhận thức và Hiểu biết Văn hóa:

Nội dung chương trình đào tạo bao gồm việc hiểu biết về đa dạng văn hóa địa phương, tập tục xã hội và giá trị. Điều này giúp người nhập cư mới hiểu biết sâu sắc về xã hội địa phương, tăng cường sự nhạy bén đối với văn hóa địa phương và từ đó tham gia vào công tác xã hội một cách hiệu quả hơn.

#Mở rộng Cơ hội Việc làm:

Hoàn thành chương trình đào tạo có thể nâng cao sức cạnh tranh của người nhập cư mới trong lĩnh vực công tác xã hội, mở rộng cơ hội việc làm của họ. Điều này giúp họ tích hợp tốt hơn vào thị trường lao động địa phương và phát huy tiềm năng chuyên nghiệp của mình.

#Ảnh hưởng Xã hội:

Qua việc học, người nhập cư mới có thể có thêm cơ hội tham gia vào công tác xã hội, ảnh hưởng đến việc xây dựng chính sách và thúc đẩy công bằng xã hội, lòng thông cảm và sự chấp nhận. Điều này góp phần cải thiện tình hình xã hội tổng thể của cộng đồng nhập cư mới.

 

 

Link:https://line.me/R/home/public/post?postId=1169992922964759575